ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
دبیران علمی به ترتیب حروف الفبا  
       دبیر اجرایی                      
     
دکتر سید افشین مجیدی   دکتر هومن داداش زاده اهری
دکتر مهدی سالاری
   
دکتر محمدرضا هزاره  
     

  کمیته اجرایی
     
کمیته علمی به ترتیب حروف الفبا   مدیر ستاد اجرایی
    دکتر علیرضا ردایی
Prof. Bernd Lehmann    
Dr. Martiya Sadeghi   مدیر مرکز یزد
Dr. Erik Jonsson
   مهندس اکبر ابوطالبی میر صالح
MSc. Franz Weis    
دکتر پیمان افضل   مسئول روابط عمومی
دکتر عبدالحمید انصاری   مهندس ابوالفضل خیاط فراهانی
دکتر محمدهاشم امامی   ree@gsi.ir
مهندس بهروز برنا    021-64592235
دکتر زهرا بنیادی    
دکتر احمد خاکزاد   مسئول سایت
دکتر ابراهیم راستاد
   مهندس حسین افضلی هوتکی
دکتر علیرضا ردایی   afzali.hossein@gmail.com 
مهندس سرمد روزبه کارگر   اعضای اجرا
دکتر محمدرضا سوئیزی   مهندس سید علی زارعی
دکتر سیدضیاءالدین شفائی   مهندس سید مرتضی موسوی
دکتر علی قاسمی   مهندس داود زرنوشه
دکتر کمال قانی دهکردی   مهندس محمدرضا کارگران بافقی
دکتر مریم کارگر راضی   مهندس سید مسعود حسینی
دکتر فریبا کارگران بافقی    
دکتر محمد لطفی    
دکتر علی اصغر مختاری    
دکتر فرهاد محمد تراب    
دکتر علیرضا مادرام    
دکتر محمدرضا مشرفی فر    
دکتر حسن میرنژاد    
دکتر نیما نظافتی    
دکتر عبدالرحیم هوشمندزاده    
     

تاریخ درج : يکشنبه 20 بهمن 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 10897
آخرين تاريخ بازديد :27 مرداد 1397  19:37
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :