ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
سخنرانان کلیدی و مقالات برتر سخنرانی

 
سخنرانان کلیدی:
 
پروفسور دیوید ریچارد لنتز
 

 
   
     
پروفسور برند لمن   Economic Geology of Rare Earth Elements
   
مقالات برتر سخنرانی:    
     
دکتر فرهاد محمد تراب   Geochemistry Distribution and Geostatistical Reserve on
REE in Esfordi Deposit
   
     
دکتر علی اصغر مختاری
 
REE Mineralization in the Poshte-e-Badam Block: Esfordi
Phosphate or REE Deposit
   
     
دکتر زهرا بنیادی
 
 Enrichment Mechanism of Rare Earth Elements in Se-Chahun
IOA Deposit, Bafq, Central Iran
   
     
دکتر مریم کارگر راضی
   Recovery of Rare Earth Elements Concentrate Waste of
Industrial Phosphoric Acid Purification Process
   
     
دکتر علی قاسمی
  Development of Energetic Thin Film Based On Periodic Flexible
Rare Earth Magnets with Composition of NdFeB-FeCo
   
     
دکتر محمدرضا سویزی
  Rare Earth Elements; Vital Elements
for Emerging Technologies
   
     


تاریخ درج : دوشنبه 21 بهمن 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 2316
آخرين تاريخ بازديد :28 مرداد 1397  20:56
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :